Խմբակային լուսանկար

–, –, –, Վարդգես Ստեփանյան, Արփենիկ Նալբանդյան, Մանուկ Հովսեփյան, –, Պետրոս Մալայան, –, Մհեր Իսաբեկյան