Խաչիկ (Չիկ) Դամադյան. Ա. Նալբանդյան, Ռումինիա. թուղթ, տուշ, 38×32, ընտանիքի հավաքածու