В Доме отдыха. —, Рипсиме Симонян, Арпеник Налбандян, —