Աղասյան Ա., Հակոբյան Հ., Հասրաթյան Մ., Ղազարյան Վ. – Հայ արվեստի պատմություն – Ե., «Զանգակ», 2009, էջ 371, 388, նկ.էջ 373

Էջ 371

Սարյանական «դպրոցից» դուրս, դրան զուգահեռ է ընթացել ոչ միայն Էդուարդ Իսաբեկյանի, այլև նույն սերնդի մի շարք նկարիչների ստեղծագործական ուղին: Նկատի ունենք, …, Մկրտիչ Քամալյանի (1915-1971), Արփենիկ Նալբանդյանի (1916-1964) և այլոց` հիմնականում իրապաշտական կամ չափավոր իմպրեսիոնիստական մեթոդներովկատարված աշխատանքները, …:

Էդուարդ Իսաբեկյան. «Նկարչի տիկնոջ` Արփենիկ Նալբանդյանի դիմանկարը», 1943

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *