Սարգսյան Ա. – Հայաստանի կերպարվեստի ցուցահանդեսի կատալոգ – Ե., 1945, էջ 26

Էջ 26

Նալբանդյան Արփենիկ

  1. Յայլաղում ստացված նամակը կ., յուղ., 12×29
  2. Կարմիր հագած աղջիկ կ., յուղ., 56×46
  3. Մոդել կ., յուղ., 66×45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *