Նկարչուհի Արփիկ Նալբանդյան Երևանի իր աշխատանոցին մեջ – ամս., «Սևան», Բուխարեստ, 1954

Նկարչուհի Արփիկ Նալբանդյան Երևանի իր աշխատանոցին մեջ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *